Warning: include_once(/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8

Warning: include_once(): Failed opening '/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8
Fem medskick till HR-chefen från Sthlm Tech Fest – Blogg Careereye

Vill du hänga med på vad som händer i Stockholms techvärld är den årliga konferensen #SthlmTechFest en nyttig anhalt. För andra året i rad var Careereye på plats för att spana in nyheter och nätverka. Att HR-ledare ännu inte fått upp ögonen för eventet är fortfarande påtagligt när man tittar närmare på besöksgruppen. Vi hoppas det ser annorlunda ut nästa år och till dess delar vi med oss av fem insikter som HR-chefen kan ta med sig från årets konferens.

Teknikbeteendet äter företag till frukost

Först och främst är det bestående medskicket, precis som tidigare år, det som blivit en alltmer cementerad sanning: inget rör sig så snabbt som teknik och mänskligt beteende. Konsekvensen blir som tidigare känt att företag, organisationer, arbetsgivare och samhällen i stort alltid ligger steget efter. Därför är besök på teknikkonferenser viktiga för alla som leder verksamheter. På Careereye jobbar vi t.ex. oavbrutet med att göra vad vi kan för att hänga med i jobbsökares nya digitala beteende för att kunna vara en bra partner till just de aktörer som behöver göra detsamma.

Ny ekonomisk modell utmanar arbetsgivarerbjudandet

På Sthlm Tech Fest lanserades boken The Rise of The Meaningful Economy (finns på Amazon). Den bygger på ett djupare koncept om hur den traditionella ekonomiska modellen för värdeskapande just nu kastas omkull. Författarna menar att ett 30-tal trender nu pekar på att meningsfullhet är den nya drivkraften för ekonomiska val hos både kunder, medarbetare och investerare. Arbetsgivare påverkas stort då en ny generation arbetstagare i snabb takt väljer bort det så kallade rått-racet (hela tiden sträva efter lite mer vinst och lite mer produktivitet). Sociala företag, entreprenörskap och nya organisationsprinciper blir allt mer attraktivt för den moderna medarbetare som ”inte vill vara råtta”. Utvecklingen har stor påverkan på vad som blir ett attraktivt och hållbart arbetsgivarerbjudande.

Flexibla kontoret blir talangförsörjning i giggekonomin

Under spåret Future of Living and Working gav bl.a. Hoffice, Workaround och fastighetsbolaget Lundbergs sin syn på det snabbt föränderliga arbetslivet. Alla slog fast att en fysisk plats fortfarande behövs, men var den är, hur den är uppbyggd och vad man fyller den med kommer förändras. Hoffice bygger exempelvis ett globalt nätverk av frilansande talanger (giggars), där konceptet bygger på co-working hemma hos varandra. Det som började som en kontorsplattform kommer snart bli en metod för att sammanföra kompetenser rekordsnabbt till projekt och uppdrag. Som sagt handlar det om vad man fyller platsen med.

Bättre VR-teknik tar upplevelser till ny nivå

Det är lätt att fängslas av den snabba utvecklingen för VR. Möjligheten att kunna ta klivet in i en annan verklighet lyfts som den stora möjligheten. Idag är tekniken så pass bra att den virtuella verkligheten närmast upplevs ha högre kvalitet än den verkliga. Du kan besöka nya platser, uppleva världen från en viss persons perspektiv eller träna på att vara i olika situationer. En kandidat kan t.ex. uppleva er arbetsplats från insidan och en medarbetare kan tränas i produktkunskap eller krishantering. Nu kan den gamla sanningen ”när man upplever så lär man sig på riktigt” bli verklighet för många fler. Som HR-ledare kan VR tänkas in i allt från lärande, rekrytering, marknadsföring och samarbeten. Spännande eller hur?

Framtidens jobbsök görs av Watson

Artificiell Intelligens i alla dess former var ett återkommande inspel under konferensen. IBM passade på att dema hur morgondagens jobbsökning kan se ut med hjälp av (sin superteknik) Watson. Utifrån förprogrammerade variabler kan Watson föreslå specifika jobb på specifika orter som passar in på ditt sökintresse. På baksidan jobbar Watsons AI-kapacitet med att processa en stor mängd öppen och tillgänglig information. Tekniken gör att exempelvis en chatbot i Facebook Messenger, eller en separat app, kan hålla koll på och föreslå jobb med betydligt större räckvidd och precision i sök än dagens jobbsökare någonsin klarar att få själva. Framtidens jobbsök kan helt enkelt försvinna som moment för just jobbsökaren.

Slutsatsen är att HR har många möjligheter till att underlätta sitt eget jobb, förbättra medarbetarupplevelsen och i slutändan stärka organisationens konkurrenskraft genom att nyttja alla nya digitala möjligheter.

Den blixtsnabba teknikutveckling ger inte bara möjligheter för de som bejakar utveckligen utan ställer också nya krav på HR och dess förhållningssätt.

Skribent

Tommie Cau är strateg inom digital talangkommunikation och en frekvent bloggare och föreläsare.

Skriv en kommentar