Warning: include_once(/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8

Warning: include_once(): Failed opening '/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8
Millennials drivs av att ständigt utvecklas – Blogg Careereye

År 2020 kommer över en tredjedel av jodens arbetskraft bestå av millennials, personer som är födda mellan år 1980 och 2000. Därför blir det viktigt för företag att förstå vad som driver denna generation och vad de har för förväntningar på en arbetsgivare.

Expertvalet har varit i kontakt med ett antal millennials för att höra vad de tycker är viktigt på en arbetsplats. Svaren visar att millennials ser jobbet som en plats där de har möjlighet att utvecklas, utmanas, få stöd och där de vill trivs bland kollegorna. Det är alltså en generation som vill säkerställa sin egen karriär. De tar jobb på företag som kan hjälpa dem vidare i deras karriärriktning, stannar en kort period och byter sedan arbetsgivare.

Millennials vill hela tiden utvecklas, vidareutbilda sig och lära sig nya saker. De arbetar gärna med något projekt vid sidan av arbetet som kan vara till fördel i deras karriärrace. De ser ett jobb som en pusselbit som ska läggas för att de ska nå sitt drömjobb.

I ManpowerGroups undersökning säger 25 procent av alla millennials att man bör byta roll inom företaget, alternativt byta arbetsgivare, efter tolv månader, och 66 procent säger att man bör byta jobb efter två år. Detta för att ständigt utvecklas.

Det finns en hel del du som arbetsgivare kan göra för att millennials ska söka sig till er och för att få dem att stanna längre. Vi har fokuserat på utvecklingsdelen, som är bland det viktigaste för millennials.

öka kompetensutvecklingen på företaget

  • Om du har personalansvar, se till att ha regelbundna avstämningar med dina medarbetare där ni pratar om vad de vill utvecklas inom och arbeta mer eller mindre med. På så sätt känner de att ni som arbetsgivare tar deras önskan om att utvecklas på allvar.
  • Uppmuntra vidareutbildning. Det kan ni göra med en personlig utbildningsbudget för alla anställda. Ni kan regelbundet arrangera internutbildningar där medarbetare delar med sig av sin kunskap. Bjud regelbundet in externa föreläsare och låt medarbetarna får ge förslag på ämnen. Uppmuntra även anställda att gå på seminarium, och be att de delar med sig av sina nya kunskaper till övriga medarbetare.
  • Ha tydliga och uttalade karriärvägar i företaget. På så sätt känner millennials att det finns möjlighet att växa inom företaget. Skapa en karriärtrappa som tydligt visar vilka steg man kan ta inom olika yrkesgrupper och vad man måste uppnå innan man flyttas upp i stegen.
  • Fråga alla på företaget om de vill vara med i interna projekt. Låt dem som vill ta en ledande roll i ett projekt få göra det, ge dem ansvar och förtroende. På så sätt utvecklas personen både kompetensmässigt och på ett personligt plan.
  • Arrangera hackathons där alla i företaget får vara med och bidra till affärsutvecklingen. Sätt ihop grupper där medarbetare från olika avdelningar ska spåna kring idéer och vara kreativa och nytänkande. Det är utvecklande att tänka i andra banor, få inblick i vad andra jobbar med och dela erfarenheter.

Var transparenta och Be om feedback

Kanske har ni en tydlig utvecklings- och karriärplan på plats. Var då transparenta och prata om hur ni arbetar för att utveckla medarbetarna. Lyft fram personer som gjort en resa i företaget, drivit interna projekt eller hållit interna seminarier. Genom att berätta hur ni arbetar med dessa frågor kommer ni lättare kunna attrahera millennials och får dem att stanna längre. Att ha en tydlig utvecklingsplan motiverar alla i företaget, inte bara den yngre generationen.

Lyssna på era medarbetare, låt dem berätta hur de vill utvecklas och på vilket sätt ni kan stötta dem i sin utveckling. Uppmuntra dem att komma med feedback och ge förslag på möjligheter till kompetensutveckling.

Hämta guiden: medarupplevelse som employer branding-verktyg

Skribent

Lina är nyast i marknadsteamet och arbetar som Social Media & Content Manager. Hennes roll innebär att hon ansvarar för innehållet i våra sociala kanalerna så som blogg, Facebook, Twitter och Linkedin. Lina har lång erfarenhet av att arbeta med sociala medier som ett employer branding-verktyg.

Skriv en kommentar