Warning: include_once(/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8

Warning: include_once(): Failed opening '/www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol1/gk/8blx9aqxfbnr8i2/blogg.careereye.se/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8
Så ser morgondagens HR-utmaningar ut – Blogg Careereye

Arbetsmarknaden genomgår just nu stora förändringar, och kommer att utvecklas ännu mer och ta nya former och vägar de närmaste decennierna. En blixtsnabb teknikutveckling i kombination med ett generationsskifte där de nya talangerna är mer rörliga och har helt andra behov, krav och värderingar ställer nya krav på HR och dess förhållningssätt.

HR befinner sig nu vid frontlinjen och jobbar med det nya och det ännu okända som kommer att ha en stor inverkan på arbetet och arbetskraften. I takt med att teknologin och marknaden förändras, och HR med den, blir avdelningen allt mer betydande för företagets framgång och förmåga att ligga i framkant.

Kompetensstrategi allt viktigare

Kompetens har blivit den kanske mest kritiska faktorn för ett företags framgång. En verksamhet är ju bara så bra som de som jobbar i den, och jakten på de rätta medarbetarna handlar inte längre bara om konkurrensfördelar, utan kan rent av bli en fråga om överlevnad.

Vikten av kompetensförsörjning och att undvika kostsamma felrekryteringar har gjort att HR på kort tid har blivit en av framgångsrika företagets mest strategiska och viktiga avdelningar. När talangfrågan blir betydande för framgång är HR-avdelningarna avgörande för att hitta, anställa och behålla den talangen. Det här är förmodligen den största utmaningen för HR. Rekrytering kommer allt mer bli ett marknadsföringsarbete som handlar om att arbeta med och förmedla fördelarna som arbetsgivare.

Kandidaternas marknad

För den nya generationens talanger är det idag kandidaternas marknad. En anställning har blivit en produkt de kan välja utifrån ett stort utbud. Precis som att produkter nu handlar allt mer om känslor, identitet och livsstil, så har även arbetslivet blivit starkt kopplat till upplevelser och värderingar. Vad är det som är så bra med att jobba just här? Vilka är fördelarna för mig? Passar det här företaget min personlighet och livsstil?

De som letar jobb vill också ta del av upplevelsen av att vara anställd innan man blir det. För företag blir det därför allt viktigare att vara transparenta och synas i de kanaler där talangerna är. Skapa relationer med dem och berätta vem ni är och vilka fördelar ni erbjuder, visa det som skiljer er från konkurrenterna och låta kandidaterna titta in “på insidan”. Här behöver HR jobba mer utåt och ha en naturlig och märkbar närvaro i det digitala bruset. Förmedla en tydlig, uppriktig och attraktiv bild av företaget som arbetsgivare. Framgångsrika moderna företag har insett att rekrytering och att stärka arbetsgivarvarumärket är en strategisk konkurrensfördel snarare än en administrativ process.

Medarbetarna är nyckel

Det kanske viktigaste verktyget i det här arbetet är de som redan jobbar på företaget. Anställda har alltid haft åsikter om sina arbetsplatser, men tidigare nådde de sällan längre än runt middagsbordet eller utekvällen med vännerna. Med den digitala och sociala utvecklingen når de här åsikterna nu ut till hela världen via sociala medier och omdömessajter. Arbetsgivare recenseras nu på samma sätt som bredbandsabonnemang och restauranger, och medarbetarupplevelsen har blivit avgörande för den bild företaget får. Genom att jobba strategiskt, lyssna, mäta och vara proaktiv går det att använda de anställdas erfarenheter till att bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Att jobba med att skapa de bästa medarbetarupplevelserna och att de sprids är förmodligen HR:s viktigaste jobb i den morgondag som till stor del redan är här.

Hämta guiden: medarupplevelse som employer branding-verktyg

Skribent

Lina är nyast i marknadsteamet och arbetar som Social Media & Content Manager. Hennes roll innebär att hon ansvarar för innehållet i våra sociala kanalerna så som blogg, Facebook, Twitter och Linkedin. Lina har lång erfarenhet av att arbeta med sociala medier som ett employer branding-verktyg.

Skriv en kommentar